Εμπλουτίστε το ThessBook με νέα σημεία ενδιαφέροντος. Είναι απλό: ακολουθήστε τις οδηγίες στο κίτρινο πλαίσιο.


3 και 9 κάνει:

Προσοχή: Βεβαιωθείτε πως προσθέτετε σημείο που ανήκει στις παραπάνω κατηγορίες και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για να προτείνετε μια νεα κατηγορία προς εξέταση, στείλτε το μήνυμά σας από τη φόρμα επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε!

Εμπλουτίστε το ThessBook με νέα σημεία ενδιαφέροντος

|